Трансформика Карти на успеха

Screenshot 2018-10-24 at 13.00.13.png
Screenshot 2018-10-24 at 13.00.13.png

Трансформика Карти на успеха

34.97

ТРАНСФОРМИКА – КАРТИ НА УСПЕХА
32 теми | 300+ въпроса | 60 утвърждения

Задаването на правилните въпроси е основата, източникът, изкуството на всички познания и успех. Търсенето на обяснение е това, което нашите мозъци са родени да правят, и то е дълбоко вкоренено и толкова естествено, колкото търсенето на храна или вода. Tрансформика Карти на успеха предоставят над 300 съдържателни въпроса, организирани в 32 лични и професионални теми. Всяка тема е една карта и към нея има систематизиран набор от въпроси, целящи да постигнат следните резултати:

  • Задълбочено разбиране на темата или предизвикателството

  • Раздробяване на съставни елементи

  • Подбор и отправна точка за работа

  • Генериране на множество идеи за действие

  • Избор на най-адекватната опция

  • Съставяне на план

  • Ангажиране с конкретна начална стъпка и срок


Комплектът от карти идва с бонус от 60 позитивни утвърждения. Това са кратки положителни твърдения, с които да заменим негативните мисли или вярвания, възпрепятстващи развитието ни.

В Карти на успеха няма правилни и грешни отговори, има само правилни въпроси! Те имат идеално приложение в ежедневната работа на екипи и организации, както и на групи и индивиди, мотивирани да развиват и използват потенциала си за постигане на успех в живота.

Трансформика картите осигуряват майсторство в изкуството на задаване на въпроси.

Започнете от днес!

ISBN: 978-619-90961-0-9 | всички права са запазени от Трансформика

За наложен платеж по Еконт направете вашата поръчка (две имена, мобилен телефон и адрес, до който да се пратят картите) и пратете на transformika.cards@gmail.com

Quantity:
Add To Cart