Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Въпроси

Въпрос

Как да използвате Картите Трансформика?

Картите Трансформика са инструмент, който има за цел да засили вашите способности да правите най-добрите избори, да ги превръщате в цели и да се ангажирате с постигането им. Няма правилен или грешен отговор, действия или избори. Всеки сам е този, който най-добре знае кой е най-подходящият отговор, действие или посока във всеки даден момент и ситуация.

Комплектът Трансформика съдържа 32 карти със систематизирани въпроси по професионални или житейски теми (за да видите темите, отидете на галерия). Картите представляват мини сесии с въпроси, които имат за цел да ви улеснят в процеса на придвижване напред към вашите цели и желания. Всяка карта има един основен въпрос и 10 последващи въпроса. Въпросите са разделени на три основни части:

1. Проучване - това са водещият въпрос и следващите най-често четири въпроса. Те имат за цел да проучат темата, проблема или предизвикателството, за да се уверите, че това е точната тема, с която трябва да се справите (т.е. може да мислите, че темата ви е “Управление на времето", а тя може да се окаже “Невъзможност за фокусиране”, или “Липса на мотивация“, или може би и трите). Първата част се грижи за изследването на това, което сте направили или не сте направили досега, и какво се случва или не във вашия живот. Защото само когато знаете в детайли с какво си имате работа и сте се заели с правилната тема, вие ще можете да продължите напред.

2. Генериране на идеи (брейнсторминг) - това е частта за генериране на идеи, решения и възможности, за придвижване в желаната посока (най-често въпрос 5). Ако сте се справили с първата част от въпросите, е много вероятно мозъкът ви несъзнателно да е започнал да изработва решения. Понякога обаче са нужни повече въпроси, затова създадохме две жокер карти. Те съдържат над 20 специални въпроса, целящи да ви помогнат да генерирате разнообразие от идеи, които биха могли да разкрият нови перспективи и да са искрата към решението, което търсите.

Брейнстормингът има правила, които са от съществено значение. Ето най-важните:

 • НЕ оценявайте и не цензурирайте идеите си, докато ги генерирате - просто ги запишете. Възможно е най-глупавата идея да се превърне в искра за ново неочаквано решение. През 80-те години Sony се фокусират да измислят как да подобрят масивните си касетофони, които използвали много батерии и не били удобни за носене навън, а хората искали да слушат музика и навън. По време на брейнсторминг един инженер дава идея да махнат колоните на касетофона, тъй като те използвали най-много мощност и били най-тежки. На пръв поглед това може и да е изглеждало глупаво, но именно тази идея била искрата за изобретяването на Walkman, който десетилетия наред бе пазарен лидер.

 • Когато генерирате идеи, трябва да има ограничение във времето (например 20 идеи за 5 минути). Мозъкът функционира много по-добре, когато му се поставя ограничение.

 • Генерирайте идеи, стоейки прави – това също стимулира творчеството.

3. Стъпка напред и поемане на ангажимент – това е най-практичната и приканваща към действие част. Когато сте достигнали до добри идеи, с последните (най-често 4-5) въпроси ограничаваме процеса до работещ план или поне първа стъпка, която да предприемете в желаната посока. Затова картите завършват с избор на конкретна първата стъпка на действие и краен срок за изпълнението. Всичко, което остава, е във вашите ръце - да действате.

Всяка карта задава началото на процеса на трансформация. Трансформацията е процес, а не само еднократно действие. При достигането на онова, към което човек се стреми, може да се наложи да се премине отново определена карта или да работи с допълнителни карти.

УСПЕХ!


Въпрос

Как да използвате Картите Трансформикс самостоятелно?

Най-важната част, когато работите индивидуално, е да отговорите на въпросите в писмен формат и да бъдете максимално честни. Ако просто преминете през въпросите, като четете и отговаряте - умът ще ви подведе, че вече знаете всичко (което е вярно), но най-вероятно няма да може да генерирате нови идеи и да се ангажирате с действия. Друго голямо предимство при записването е, че когато поставяте проблема на хартия, можете да го погледнете от друг ъгъл, което има освобождаващ ефект.

Избор на тема:

 • Вече имате определена тема, която ви вълнува

Ако вече имате определена тема, по която искате да работите - просто я потърсете в съдържанието на Картите Трансформика и започнете да работите по нея по реда на въпросите.

 • Нямате точна тема, по която да работите

Ако в момента нямаме конкретна тема или се колебаете, но все пак искате да използвате Картите Трансформика, може просто да изтеглите една произволна карта и да работите с нея.


Въпрос

Как да използвате комплекта Трансформика с партньор?

Партньор може да бъде вашият коуч, ментор, приятел или съпруг или съпруга. Много е важно отново да сте честни, когато отговаряте на въпросите от избраната карта. Вашият партньор е вашето огледало. Той може да ви зададе допълнителни въпроси, ако сте се договорили за това. Ако вие сте задаващ въпросите и искате да зададете допълнителни въпроси, има едно много важно правило - задавайте само отворени въпроси, които започват с: “кой”, “как”, “кога”, “къде”, “какво”, “колко”. Избягвайте въпроса "Защо?" – той може да породи известна отбранителна позиция у събеседника. Например "Защо го направи?" прави хората отбранителни, дори нападателни, така че можете да попитате "Какво те накара да го направиш?" – така не се създава чувство за вина.

За избора на тема, по която да работите, е валидно същото като при самостоятелна работа - или избирате тази, която ви тревожи в момента, или правите произволен избор.


Въпрос

Как да използвате комплекта Трансформика в екип?

При използване на Картите Трансформика в екип има разнообразие от начини да го направите. Първо, е нужно да решите дали искате екипът да работи индивидуално или заедно. Ако решите, че екипът ще работи индивидуално - можете да дадете една и съща тема от Картите Трансформика на всеки член на екипа. Вие определяте време (когато работите индивидуално, около 30 минути са достатъчни, за да се премине през картата) и помолете всеки член да отговори на въпросите писмено. Когато са готови, започнете дискусия за споделяне на получените резултати.

Ако решите, че екипът (групата) ще работи заедно - самият вие ще станете модератор, или можете да назначите някого. Ще четете (задавате) въпросите от картата и екипът ще ги разработва. Ето две възможности:

 • Започвате дискусия по всеки въпрос и всеки член може да отговори на всеки въпрос и да сподели своя отговор или гледна точка. Помага за членовете на екипа да са на една и съща страница, да споделят своите очаквания, притеснения и идеи.

или

 • Избирате (по посока на часовниковата стрелка) едно лице да отговори на един въпрос. Тогава следващият член на екипа отговаря на следващия въпрос, трябва да следва логиката на предишния отговор. Това е чудесно упражнение за създаване на съпричастност и разбиране на другите, както и за генериране на творчески решения.

За да изберете тема - можете отново да въведете тема, по която смятате, че екипът (групата) трябва да работи, или може да изберете 3-5 карти и след това да поискате екипът да гласува по коя тема да работи.

Ако екипът (групата) е голям, можете да ги разделите на по-малки групи, да им дадете една и съща тема и накрая да поканите всяка група да представи получените  резултати. 


ВъпросЗащо коучингът работи?

 • По същество той е приложна психология

 • Раздробява големите проблеми до управляеми стъпки

 • Резултатно ориентиран е към съзнателен целеви ангажимент

 • Фокусиран е върху това къде искаме да стигнем и как да стигнем дотам

 • Помага за изясняване на предизвикателствата и разкрива слепи места

 • Предоставя инструмент за насочване на живота ни в желаната посока 


Въпрос

За кого са предназначени Картите Трансформика?

За всеки, който се интересува от личностното развитие. Те могат да се използват за индивидуална работа, подобрение на ефективността в бизнес екипи, както и професионално в областите на коучинг, психология, мениджмънт, лидерство, човешки ресурси и от обучители. Картите Трансформика съдействат за започване на смислени разговори и за справяне със значими проблеми по ефективен и неконфронтиращ начин. 


Въпрос

Необходим ли е предишен опит за използване на картите?

Картите Трансформика са с ясни инструкции за това как да се използват и това е много просто и прозрачно. Не се изисква предишен опит, подготовка или квалификация за използване на картите. Разбира се, че е предимство, ако вече сте били ангажирани със самоусъвършенстване и развитие, но не е задължително.


Картите Трансформика заместват ли работата с коуч?

Не. Картите Трансформика и работата с коуч не се изключват взаимно. Обратното е вярно – като ползвате картите Трансформика и работите с коуч, може да подобрите и ускорите постигане на резултати от процеса.

Въпрос


Как се използват жокер картите?

След като прекарате известно време в проучване (до 5-и въпрос на всяка карта) на предизвикателството, с което сте се заели, сте готови да генерирате идеи за решаването му. Понякога обаче е съвсем нормално да блокирате и да не може да генерирате идеи. Тогава на помощ идва жокерът. Въпросите в картите жокер са обуславящи въпроси. Те "поставят" вашето въображение под определено условие, което му помага да измисли нови идеи.

Жокер картите повишават креативността и провокират нова гледна точка. Вземете единиятю или и двата жокера и започнете да отговаряте на въпросите им, за да ви помогнат да генерирате идеи. На въпросите на картите жокер може да отговаряте последователно, да избирате на кои да отговорите, да отговорите само на пет въпроса, на десет въпроса или на всички.

Важно е да сте доволни от количеството генерирани идеи с помощта на жокерите.

Въпрос


ПИТАЙТЕ НИ!

Напишете въпрос, свързан с Картите на успеха, и ние ще ви отговорим.