box_BG_mini-cards-bez-fon_no shadow copy.png
 
 

52 силни въпроса | 52 вдъхновяващи цитата
| 52 позитивниутвърждения

За всеки от 8 до 108 годишна възраст, който иска да тренира умението си да задава силни въпроси и да се забавлява.

Разбъркайте картите и без да гледате изтеглете една карта. Прочетете въпроса, който ви се е паднал. Помислете върху него и обърнете внимание на всичко, което ви идва наум. Бихте могли да използвате техниката „свободно писане“ и в рамките на 10-на минути да записвате мислите, свързани с изтегления въпрос.  

Прочетете си цитата за вдъхновение от другата страна на картата и ако желаете използвайте позитивното утвърждение. Това става като го изричате многократно всяка сутрин и всяка вечер пред огледалото или го пишете много пъти на лист хартия.

С ДЕЦА или с ПРИЯТЕЛИ: Всеки тегли по една карта. Отговаря на въпроса си. После всеки поред (почва се от най-младия участник) разказва приказка/история, свързана с въпросите, които всички имат. Позволено е вместо въпросите да се ползват в историята отговорите на участниците. Получава се много забавно.

КРЕАТИВНОСТ: това упражнението е идеален фитнес за нашия мозък. Отговарянето на въпроси стимулира аналитичното мислене (грубо казано лявото полукълбо), а рзказването на история/приказка стимулира въображението (дясното полукълбо).

Използвайте картите по всякакви удобни за вас начини: добавяйте въпроси; теглете по 2 или повече карти и ги свържете в история на база отговорите им; измисляйте приказки базирани на въпрос; търсете определен въпрос от тестето, който отговаря на нуждите ви; играйте с партньор, с колеги или с децата си.

Удобни за носене, леки, с размер 10х7 см.