Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Buy now

 

 

Трансформика Карти на успеха

Screenshot 2018-10-24 at 13.00.13.png
Screenshot 2018-10-24 at 13.00.13.png
sale

Трансформика Карти на успеха

29.97 34.97

ТРАНСФОРМИКА – КАРТИ НА УСПЕХА
32 теми | 300+ въпроса | 60 утвърждения

Задаването на правилните въпроси е основата, източникът, изкуството на всички познания и успех. Търсенето на обяснение е това, което нашите мозъци са родени да правят, и то е дълбоко вкоренено и толкова естествено, колкото търсенето на храна или вода. Tрансформика Карти на успеха предоставят над 300 съдържателни въпроса, организирани в 32 лични и професионални теми. Всяка тема е една карта и към нея има систематизиран набор от въпроси, целящи да постигнат следните резултати:

  • Задълбочено разбиране на темата или предизвикателството

  • Раздробяване на съставни елементи

  • Подбор и отправна точка за работа

  • Генериране на множество идеи за действие

  • Избор на най-адекватната опция

  • Съставяне на план

  • Ангажиране с конкретна начална стъпка и срок


Комплектът от карти идва с бонус от 60 позитивни утвърждения. Това са кратки положителни твърдения, с които да заменим негативните мисли или вярвания, възпрепятстващи развитието ни.

В Карти на успеха няма правилни и грешни отговори, има само правилни въпроси! Те имат идеално приложение в ежедневната работа на екипи и организации, както и на групи и индивиди, мотивирани да развиват и използват потенциала си за постигане на успех в живота.

Трансформика картите осигуряват майсторство в изкуството на задаване на въпроси.

Започнете от днес!

ISBN: 978-619-90961-0-9

За наложен платеж по Еконт направете вашата поръчка (две имена, мобилен телефон и адрес, до който да се пратят картите) и пратете на transformika.cards@gmail.com

10% от всяка покупка ние събираме и даряваме два пъти в година на кауза за подпомагане на самотни майки.

Quantity:
Add To Cart